Utskrift markerade semesterchecklistor

Dialogrutan Utskrift markerade semesterchecklistor visas när du under Lönearbete - Semesterårsavslut har valt att markera en eller flera checklistor för utskrift och klickat på Skriv ut/förhandsgranska.

Här kan du göra urval för Semestervillkor, Personalkategori och Anställd. Alla urval passar kanske inte för den utskrift du valt men det är samma ruta som öppnas oberoende vilken eller vilka Checklistor du valt för utskrift. De urval som inte passar för en viss utskrift är inaktiva det vill säga grå.

Du klickar på registersymbolen eller pilen i respektive fält för att ändra från standardinställningen <Alla> till ett eget urval.

Läs om de olika checklistorna i avsnittet Semesterårsavslut.

 

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.