Versionsnyheter Visma Lön 100, version 2021.0, december 2020

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner.

Lönerader för ränta och utdelning påverkar inte längre bruttolönen

Tidigare påverkade löneraderna Ränta och utdelning (30% skatteavdrag) och Utdelning (20% skatteavdrag) felaktigt bruttolön. Det är nu justerat så att bruttolönen inte längre påverkas av dessa lönerader. Har lönearterna använts på lönekörningar som är låsta påverkas bruttolönen enligt tidigare beräkning.

Nyheter från myndigheter för år 2021

Uppdaterade skattetabeller

Skattetabellerna för tabellskatt och engångsskatt är uppdaterade enligt de nya belopp och procentsatser som gäller 2021.

Prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet höjs från 47 300 kr till 47 600 kr.

Statslåneräntan

Statslåneräntan har höjts från föregående års -0,09 procent till -0,1 procent. Detta påverkar bland annat förmånsvärdet på tjänstebilar. Vid beräkning av förmånsvärdet för tjänstebilar används minimivärdet på statslåneräntan som är på 0,5 procent.

Arbetsgivaravgifter

 
Full arbetsgivaravgift för födda 1956- 31,42%
Arbetsgivaravgift för födda 1938-1955 10,21%
Särskild löneskatt för födda 1937 eller tidigare 6,15%
Ambassader och företag utan fast driftställe
i Sverige
Åldersberoende
Växa-stöd för första anställda 10,21%
Skolungdom fyllda 15 år men inte 18 år vid
ingången av året
10,21%

Traktamente

 
Inrikes traktamente, helt 240 kr
Inrikes traktamente, halvt 120 kr

Skattefri milersättning

 
Beloppen för skattefri milersättning är oförändrade.  
Egen bil 18,50 kr/mil
Tjänstebil, bensin/etanol 9,50 kr/mil
Tjänstebil, diesel 6,50 kr/mil

Kostavdrag

 
Kostavdrag frukost 48 kr
Kostavdrag lunch eller middag 84 kr
Kostavdrag lunch och middag 168 kr

Förmånsvärde för fri kost

 
Fri frukost 50 kr
Fri lunch eller middag 100 kr

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.