Versionsnyheter Visma Lön 100, version 2020.1/2020.12/2020.13, april 2020

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner.

Version 2020.13 - 22 april 2020

Problem med att logga in i företag är löst

Ett fel gjorde att det i vissa fall kunde vara problem att logga in i företag skapade i en äldre version av Visma Lön 100. Ladda ner version 2020.13 om du hade problem att öppna företaget i version 2020.1 eller 2020.12.

Ta del av anpassningar rörande krispaketet

Från och med version 2020.1 (som släpptes den 7 april 2020) är Visma Lön 100 anpassat till regeländringar rörande krispaketet för småföretag. Om du inte har laddat ner version 2020.1 eller 2020.12 bör du därför ladda ner version 2020.13. Under Korttidsarbete/korttidspermittering - Vanliga frågor, Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter - Vanliga frågoroch Slopat karensavdrag och smittbärarpenning - Vanliga frågor har vi samlat vanliga frågor rörande krispaketet.

Du ser vilken version du har installerad längst ner till höger på skärmen och under Hjälp - Om Visma Lön 100.

Version 2020.12 - 21 april 2020

Observera att du bara behöver ladda ner version 2020.12 om du i tidigare version haft problem med att lönearten 9315 - Skuld till nästa lön, netto inte skapades.

Lönearten "Skuld till nästa lön, netto"

När det finns ett nettoavdrag som är större än nettolönen ska lönearten 9315 - Skuld till nästa lön, netto skapas. I tidigare version skapades inte lönearten, vilket gjorde att skulden inte följde med till nästa månadslöneutbetalning. Detta är åtgärdat i version 2020.12.

Lönearter för korttidsarbete/korttidspermittering behöver inte hämtas manuellt

I version 2020.12 finns lönearterna för korttidsarbete med i programmet och du behöver inte hämta dem manuellt. Läs mer om löneraderna i avsnittet Lönerader för månadsavlönade vid korttidsarbete.

Version 2020.1 - 7 april 2020

Lönearter för korttidsarbete/korttidspermittering

Med anledning av det nya coronaviruset covid-19 införs korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering). Det innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Stödet kan sökas från och med 7 april, men tillämpas redan från 16 mars och kommer att gälla under hela 2020. På tillvaxtverket.se finns vanliga frågor rörande korttidsarbete och på vismaspcs.se kan du läsa om vad som gäller vid permittering.

Vi har skapat nya lönerader som kan användas vid korttidsarbete. Hämta de nya löneraderna under Arkiv - Uppdatera - Bokföringsformler/konton. Läs mer i avsnittet Korttidsarbete/korttidspermittering.

tillvaxtverket.se kan du läsa vanliga frågor om korttidspermittering/korttidsarbete.

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter

På grund av coronaviruset covid-19 sänks tillfälligt arbetsgivaravgifterna för upp till 30 anställda per företag. Det innebär att företag endast ska betala ålderspensionsavgift (10,21 procent) på ersättning upp till 25 000 kronor per betalningsmottagare och månad för sina anställda och medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad.

I version 2020.1 justeras arbetsgivaravgiften för alla anställda med full arbetsgivaravgift automatiskt enligt de nya reglerna.

För att kunna ta del av den sänkta arbetsgivaravgiften behöver du ladda ner version 2020.1 av Visma Lön 100 och därefter skapa arbetsgivardeklarationen för mars 2020. Läs mer i avsnittet Skapa arbetsgivardeklaration med tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter.

Arbetsgivardeklarationen för mars 2020 ska vara inlämnad senast 14 april 2020.

Om du har skickat in och godkänt arbetsgivardeklarationen för mars behöver du manuellt göra en justering hos Skatteverket. Läs mer i avsnittet Hur gör jag för att ta del av nedsättning av arbetsgivaravgiften om jag har lämnat in arbetsgivardeklaration utan nedsättning?.

Stödet för forskning och utveckling utökas

För att förbättra möjligheterna för företag att bedriva FoU förstärks nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling från den 1 april 2020. De nya reglerna gäller för ersättningar som betalas ut efter den 31 mars och stöds nu av programmet. Läs mer om forskningsavdraget i Skatteverkets rättsliga vägledning.

I Visma Lön 100 gör du inställningar för detta under Lönearbete - Anställda, fliken Skatt och arbetsgivaravgift. Läs mer i avsnittet Anställda, fliken Skatt och arbetsgivaravgift.

Rättningar av kända fel

I version 2020.1 har vi gjort rättningar av följande kända fel i programmet:

  • Anställda med inställningen Ingen skatt vid fältet Beräkningsmetod under Personal - Anställda, fliken Skatt och arbetsgivaravgift, fick på arbetsgivardeklarationen en markering i fältkod 276 - Beslut ej skatteavdrag pga att inkomsten inte ska beskattas i Sverige. Detta blev fel för anställda som ska betala skatt i Sverige, men är nu åtgärdat.

  • I tidigare version blev det i vissa fall blir fel summa i fältkod 487 Summa arbetsgivaravgifter och SLF när det fanns en negativ arbetsgivaravgift på en anställd. Detta fel är nu åtgärdat.
  • I vissa fall var man tidigare tvungen att klicka flera gånger för att klarmarkera en notering/påminnelse. Det är nu åtgärdat.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.