Versionsnyheter Visma Lön 100, version 2021.2, april 2021

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner-och-uppdatera.

Version 2021.1, februari 2021

Anpassningar till sänkta arbetsgivaravgifter för unga

För ungdomar som har fyllt 18 men inte 23 år vid årets ingång är arbetsgivaravgiften sänkt till 19,73 procent för ersättningar upp till 25 000 kronor per månad. De sänkta arbetsgivaravgifterna gäller retroaktivt på utbetalningar från den 1 januari 2021 till och med mars 2023. Läs mer om de nya reglerna på regeringen.se och på skatteverket.se.

Version 2021.1 av Visma Lön 100 är anpassad till sänkningen. Under Lönearbete - Anställda, fliken Skatt och arbetsgivaravgift är Arbetsgivaravgift för födda 1998-2002 vald som typ av arbetsgivaravgift för dessa ungdomar och i arbetsgivardeklarationer som skapas i versionen är alla värden uppdaterade enligt de nya reglerna.

Vi rekommenderar alltid att du väntar till månaden är slut innan du redovisar arbetsgivardeklarationen.

Den typ av arbetsgivaravgift som tidigare hette Nedsättning av arbetsgivaravgift för ungdom är ersatt med Arbetsgivaravgift för födda 2003-2005 och om du hade anställda med den inställningen så får de anställda automatiskt den nya inställningen när du installerar version 2021.1.

Bokföringskonto 7510 är förvalt för dessa båda typer av arbetsgivaravgift under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, fliken Inställningar, men det går att ändra om du vill bokföra det på annat konto.

Om du har skapat bokföringsunderlag för lönekörningen för januari i version 2021.0 behöver du skapa om underlaget i version 2021.1 och bokföra det underlaget istället. Stryk bokföringsunderlaget som skapades i 2021.0. Lönekörningen för januari behöver inte låsas upp. Läs mer i avsnittet Bokföringsunderlag för arbetsgivardeklaration.

Övriga förbättringar

  • Prestandan för egna utskrifter och utskrifter av rapporter under Utskrifter och rapportering är förbättrad.
  • Programmets kontoplan är anpassad till BAS 2021.
  • I version 2021.0 valdes inte rätt biltyp för vissa bilkoder vid beräkning av bilförmån. Det är rättat i denna versionen.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.