Finns det undantag då jag inte behöver redovisa arbetsgivardeklaration?

Du som arbetsgivare ska lämna in arbetsgivardeklaration varje månad, men det finns några undantag då du inte behöver göra det. Om du betalar ut lön eller ersättningar, men inte är skyldig att betala arbetsgivaravgifter eller göra skatteavdrag kan du istället välja att lämna kontrolluppgifter en gång per år.

Du behöver inte betala arbetsgivaravgift eller göra skatteavdrag om du:

  • betalar ut en ersättning på mindre än 100 kronor per kalenderår.
  • är en idrottsförening som betalar ut ersättning till idrottsutövare och ersättningen är mindre än 23 250 kronor per kalenderår. Läs mer under Redovisa idrottsersättning på skatteverket.se.

Du kan alltså inte skapa kontrolluppgifterna från programmet, utan du rapporterar dem manuellt på skatteverket.se. Läs mer under Lämna kontrolluppgifter på skatteverket.se. För att få en sammanställning över årets utbetalda ersättningar väljer du Utskrifter och Spårning - Utskrifter - Löner i en period. .

Sammanställningen kan du använda som underlag när du rapporterar kontrolluppgifterna manuellt på skatteverket.se.

Om du väljer att rapportera arbetsgivardeklaration måste du göra denna rapportering varje månad, även om du inte betalar ut någon ersättning/förmån. I de fall då det inte finns några uppgifter att deklarera för perioden väljer du alternativet att deklarera noll när du lämnar arbetsgivardeklarationen på skatteverket.se.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.