Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

Som standard registreras uttag av semesterdagar utifrån den anställdes ordinarie arbetsschema.

En veckas semester för en anställd som normalt jobbar fem arbetsdagar per vecka, tar fem semesterdagar, även om schemat för korttidsarbetet säger att den anställde bara ska jobba två dagar i veckan. Fyra veckors semester innebär alltså att 20 dagars semester används, oberoende av i vilken grad den anställde är korttidspermitterad.

Observera att det kan skilja sig åt mellan olika kollektivavtal hur detta hanteras. Vi rekommenderar därför att du alltid kontrollerar med ditt kollektivavtal hur olika typer av frånvaro hanteras vid korttidsarbete.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.