Kan jag använda löneväxling för att beräkna frånvaro på tillfälligt nedsatt lön om jag använder funktionen sedan tidigare?

Vid korttidsarbete kan sjukfrånvaro, vård av barn, semester och annan frånvaro hanteras på olika sätt. Antingen beräknas frånvaron på ordinarie lön, eller på den tillfälligt sänkta månadslönen (lönen vid korttidsarbete).

För att beräkning av frånvaro ska göras på den tillfälligt nedsänkta lönen, kan funktionen för löneväxling användas för anställda med månadslön.

Även om du använder löneväxling sedan tidigare, kan du använda funktionen för att beräkna frånvaron på den tillfälligt nedsänkta lönen.

Den ordinarie månadslönen ska sänkas med procent för korttidsarbete. Sedan är det sänkta lönen som du räknar ner din tidigare löneväxlingsbelopp från.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.