Hur exporterar jag underlag från Visma Resa & Utlägg?

Underlag för resor och utlägg ska sparas i sju år enligt bokföringslagen. Under 2021 stängs Visma Resa & Utlägg och om du inte har sparat underlagen från tjänsten sedan tidigare så gör du så här innan tjänsten stängs ner:

  1. Öppna Visma Resa & Utlägg.
  2. Klicka på knappen Exportera underlag på startsidan.
  3. Välj datum, förslagsvis sju bokföringsår bakåt i tiden.

Om du inte anger något datum i fältet Exportera underlag fr o m datum kommer samtliga underlag att skrivas ut.

  1. Klicka på knappen Ladda ner PDF.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.