Nu ska vi se till att du kommer igång!

Vi vet att det kan ta tid att lära sig ett nytt program. Därför vill vi guida dig genom de viktigaste stegen för att du ska komma igång med ditt lönearbete så smidigt som möjligt. Behöver du hjälp under resans gång kan du klicka på F1 på ditt tangentbord när du står i programmet, så får du den hjälp du behöver. Läs om hur du installerar programmet i avsnittet Installera Visma Lön 300.

Rätt inställningar från början

Det underlättar mycket om du har gjort rätt inställningar innan du börjar arbeta i ditt program. Börja med att följa guiden som visas när du skapar ditt företag.

Inställningar, företagsinställningar
Skapa nytt företag
Ingångsvärden i Visma Lön

Lägg in alla anställda

Företagets anställda måste finnas i anställningsregistret för att du ska kunna skapa lönebesked till dem. Under Anställda görs många av de viktiga inställningar som ligger till grund för att korrekt lön, semester med mera ska kunna räknas fram.

Du kan även behöva komplettera med ingångsvärden om ditt företag har betalat ut lön sedan tidigare i ett annat program.

Arbeta med anställda
Lägg upp en anställd
Ingångsvärden
Lägg upp anställd

Registrera tider och avvikelser

Du kan registrera lönehändelser som uppstår under månaden på flera olika sätt. Exempel på lönehändelser är sjukdom, vård av barn, semester, traktamente och övertidsersättning. Vill du spara tid på tids- och avvikelseregistrering ska du använda Visma Lön Anställd.

Registrera lönehändelser
Välkommen till Visma Lön Anställd

Skapa lönebesked

När alla avvikelser och tillägg är färdigregistrerade är det dags att skapa lönekörningen. I lönekörningen räknar programmet fram löneperiodens slutgiltiga lön och skatt.

Skapa lönekörning
Skapa lönekörning
Registrera avvikelser och arbetad tid med kalendariet

Betala ut lön och skicka lönebesked

När lönekörningen är låst är lönen klar att betalas ut! Smidigast är det om du skickar lönebeskeden via Visma Min Lön och gör utbetalningen med hjälp av en bankfil som du plockar upp på din internetbank.

Utskrift, utbetalning och bokföringsunderlag
Kom igång med Visma Min Lön/Kivra

Skicka in arbetsgivardeklaration till Skatteverket

När alla utbetalningar och eventuella korrigeringar för den aktuella perioden är gjorda ska du skapa fil och lämna filen för arbetsgivardeklaration till Skatteverket.

Arbetsgivardeklaration

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.