Kom igång med Visma Utlägg i Visma Lön 300 om du använder Visma Companyexpense

Visma Companyexpense har bytt namn till Visma Utlägg. Tjänsten fungerar på samma sätt som tidigare och har dessutom integration med Visma Lön 300 (version 2021.2 och senare). Det innebär att registreringar som de anställda gör i Visma Utlägg automatiskt hämtas till Visma Lön 300 vid lönekörning och uppgifterna läggs in på respektive anställds lönebesked.

Här beskriver vi hur du kommer igång med Visma Utlägg om du använder Visma Companyexpense sedan tidigare.

Inställningarna för aktivering av Visma Utlägg görs i Visma Lön 300.

Om samma e-postadress har angetts i Visma Companyexpense och i Visma Lön 300 sker det mesta automatiskt.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.