Kom igång med Visma Utlägg i Visma Lön 300

Visma Utlägg är en tilläggstjänst till Visma Lön 300 där de anställda registrerar utlägg, representation, milersättning och traktamente på webben eller via appen. När det är dags för lönekörning hämtas underlagen till reseräkningarna och uppgifterna läggs in på respektive anställds lönebesked i Visma Lön.

Visma Utlägg hette tidigare Visma Companyexpense. Från och med version 2021.2 har Visma Utlägg integration med Visma Lön 300. Om du använder tjänsten sedan tidigare kan du läsa mer i avsnittet Kom igång med Visma Utlägg i Visma Lön 300 om du använder Visma Companyexpense.

I detta avsnitt beskriver vi hur företaget kommer igång med Visma Utlägg i Visma Lön 300. Du kan också titta på filmen Aktivera Visma Utlägg i Visma Lön.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.