Kom igång med Visma Resa & Utlägg

Med Visma Resa & Utlägg kan du och dina anställda bokföra tjänsteresor och sköta företagets reseräkningar, traktamenten, utlägg och milersättningar utan att behöva känna till regelverket bakom. Vid lönekörningen hämtar Visma Lön 300 underlagen till reseräkningarna och uppgifterna läggs in på respektive medarbetares lönebesked.

Om du arbetar med Visma Advisor eller Visma Byråstöd behöver du först bjuda in dina kunder till samarbete i tjänsten Visma Resa & Utlägg. Hur du gör det kan du läsa i avsnitten Aktivera samarbete i Visma Lön Anställd/Mitt Lönebesked/Visma Resa & Utlägg från Visma Advisor eller Aktivera samarbete i Visma Lön Anställd/Mitt Lönebesked/Visma Resa & Utlägg från Visma Byråstöd.

För att börja använda Visma Resa & Utlägg gör du enligt följande:

Relaterade avsnitt

Kom igång med Visma Resa & Utlägg
Glömt lösenord för inloggning till vismaspcs.se
Export, företagsinställningar
Synkronisera internettjänster
Behörighet på vismaspcs.se
Registrera lönehändelser i Visma Lön Anställd, Mitt Lönebesked och Visma Resa & Utlägg

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.