Aktivera ditt program

Den senaste versionen av Visma Lön 300 installerar du enklast via meddelande om ny version som du får när du startar programmet. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner.

När du har installerat ditt program (vid nyköp eller när du har bytt dator), uppgradererat det eller ändrat antal användare behöver du aktivera det.

Första gången du öppnar programmet visas då dialogrutan Aktivering av programvaran. Där kan du välja att aktivera programmet, prova det kostnadsfritt i 21 dagar eller köpa det.

Gör så här för att aktivera ditt program:

  1. Klicka på Aktivera.
  2. Fyll i kundnummer och organisationsnummer.

Kundnummer och organisationsnummer behövs för att säkerställa att du har en licens som ger dig rätt att använda programmet. Kundnumret består av 6-7 siffror och du hittar det exempelvis på en faktura från Visma Spcs. Du kan även hitta det under Hjälp - Om... om du tidigare har aktiverat programmet.

Om du inte har dessa uppgifter tillgängliga, kan du ändå arbeta i programmet under en begränsad tid utan aktivering. Tiden gäller från den dag du installerar programmet på datorn.

  1. Klicka på Nästa.

Om din dator har anslutning till internet sker din aktivering automatiskt när guiden är slutförd. Har du inställningar i din brandvägg som stoppar den automatiska aktiveringen kan du antingen behöva ange namnet på programmets exe-fil i din brandvägg eller så väljer du alternativet Datorn har ingen anslutning till internet och följer instruktionerna i guiden.

Om din dator inte har anslutning till internet väljer du alternativet Datorn har ingen anslutning till internet. Följ instruktionerna i guiden för att skriva ut dina uppgifter och skicka dem till oss. Information om adress och e-postadress till Visma Spcs finns på utskriften. När vi tagit emot din registrering skickar vi de uppgifter du behöver för manuell aktivering.

Om du avslutar ditt serviceavtal

Ett serviceavtal gör att du kan använda ditt program fullt ut. Förutom att du får ett program som är uppdaterat med nya lagar och regler, får du även möjlighet att använda tilläggstjänster och integrationer som underlättar ditt dagliga arbete. Väljer du att inte förlänga ditt serviceavtal kan du inte längre nyttja det avtalet innebär, men du kan fortsätta arbeta i ditt program som tidigare.

Relaterade avsnitt