Anställda, listläge

Registret för anställda hittar du under Personal - Anställda.

När du öppnar listläget är det alltid sorterat efter den ordning du valt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Utskrifter m m.

Listan innehåller fasta kolumner som du inte kan ta bort eller byta ut. Du kan sortera listan efter alla dessa kolumner. Klicka på kolumnens ledtext för att välja den kolumnen som sorteringsbegrepp. Den lilla triangeln i ledtexten anger om listan är sorterad i stigande eller i fallande ordning. Klicka en extra gång för att byta från stigande till fallande eller tvärtom.

Alla uppgifter behöver inte vara ifyllda för att du ska kunna spara och avbryta registreringen av en anställd. Du kan komplettera med de uppgifter som fattas vid ett senare tillfälle. Alla obligatoriska fält måste däremot vara ifyllda innan du kan registrera lön på den anställde.

Programmet visar en lista på vilka obligatoriska fält som inte är ifyllda när du väljer Spara.

Klicka på Fortsätt ändå för att spara det du gjort hittills, klicka på Avbryt för att fortsätta registreringen.

När du står i listläge i anställningsregistret visas anställda, för vilka du inte fyllt i alla obligatoriska fält, med röd text och meddelandet Uppgifter saknas i kolumnen Varningar.

Relaterade avsnitt

Arbeta med anställda
Lägg upp en anställd

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.