Anställda, fliken Anteckningar

Anteckningar för dina anställda kan du göra under Personal - Anställda, fliken Anteckningar.

Du kan skriva in anteckningar under olika rubriker. Det finns fyra standardrubriker i programmet: Kurser, Löneutveckling, Tidigare anställningar och Utbildning. Du kan byta namn på standardrubrikerna och lägga till egna rubriker under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Anteckningar anställda. Läs mer i avsnittet Anteckningar anställda, företagsinställningar.

När du registrerar en anställd skapas automatiskt en personlig dokumentmapp som får namn efter anställningsnumret. De dokument du vill komma åt direkt från anställningsregistret måste du kopiera in i den personliga mappen.

Alla dokument som finns i mappen visas i fönstret Dokument. Dubbelklicka på ett dokument för att titta på eller ändra i dokumentet.

Klicka på knappen Öppna mapp om du vill radera dokument som inte längre är aktuella.

Du kan spara alla typer av filer i dokumentmappen och det går att ta med dokumenten som finns i de personliga dokumentmapparna på företagets säkerhetskopia.

Relaterade avsnitt

Arbeta med anställda
Anteckningar anställda, företagsinställningar

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.