Arbetsgivardeklaration

Du som arbetsgivare ska redovisa de utbetalningar och skatteavdrag du har gjort per person varje månad. För de anställda innebär det att de löpande kan se sina värden på bruttolön, skatt och förmåner direkt på Mina sidor på skatteverket.se. Läs mer om arbetsgivardeklarationenvismaspcs.se och på skatteverket.se.

Riksdagen har beslutat att ungdomar födda 1998-2002 får ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter för utbetald ersättning under juni, juli och augusti 2021 till 10,21 procent för ersättningar upp till 25 000 kronor.

Innan du skapar arbetsgivardeklarationen för juni (som ska redovisas i juli) ska du ladda ner version 2021.3 av Visma Lön 300. Då kommer arbetsgivaravgifter och bokföringsunderlag automatiskt att beräknas enligt de nya reglerna.

Om du skapade bokföringsunderlag för lönekörningen och arbetsgivardeklarationen innan du laddade ner version 2021.3 kan du stryka den verifikationen och skapa en ny.

Du behöver inte heller göra någon inställning i september, när regeln om ytterligare sänkta arbetsuppgifter slutar gälla, utan beräkningarna kommer även då automatiskt att göras utifrån gällande regler.

Vi rekommenderar att du väntar med att godkänna arbetsgivardeklarationen hos Skatteverket tills några dagar efter sista lönekörningen, så att eventuella korrigeringar som har gjorts för aktuell månad kommer med i rapporteringen. Detta eftersom du som arbetsgivare inte kan ändra redovisad och inbetald avdragen skatt och få tillbaka efter att filen är inskickad och godkänd hos Skatteverket. Arbetsgivaravgiften kan dock justeras genom en omprövning.

Om företaget är registrerat som arbetsgivare så måste arbetsgivardeklarationen lämnas till Skatteverket även om du inte har betalat ut några löner eller registrerat förmåner för perioden. I de fall då det inte finns några uppgifter att deklarera för perioden väljer du alternativet att deklarera noll på skatteverket.se.

Det finns några undantag då du inte behöver skicka in arbetsgivardeklarationen varje månad. Läs mer i avsnittet Finns det undantag då jag inte behöver redovisa arbetsgivardeklaration?

Du kan skicka arbetsgivardeklarationen automatiskt från Visma Lön 300 till företagets utrymme hos Skatteverket. Du kan också skapa en fil för arbetsgivardeklarationen i Visma Lön 300 och sedan logga in på skatteverket.se och lämna arbetsgivardeklarationen manuellt.

Skapa arbetsgivardeklarationen

Gör så här för att skapa arbetsgivardeklarationen:

  1. Välj Lönearbete - Arbetsgivardeklaration.
  2. Välj vilken redovisningsperiod du vill skapa arbetsgivardeklarationen för under Löner med utbetalningsdatum.
  3. Klicka på Hämta löneuppgifter för att uppdatera uppgifterna.
  4. Kontrollera uppgifterna under Kontaktuppgifter.

Om det är första gången du redovisar arbetsgivardeklarationen är det viktigt att du kontrollerar att uppgifterna under Kontaktuppgifter stämmer för företaget. Observera att ändringar som du gör här endast påverkar den aktuella filen. Om du vill göra ändringar i kontaktuppgifterna som sparas till kommande filer gör du det under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, fliken Företaget. Om du arbetar via Visma Advisor eller Visma Byråstöd gör du ändringarna där.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.