Rättelser av felaktigt registrerad förmån vid arbetsgivardeklaration hos Skatteverket

Förmåner ska rättas i den månad som felet uppstår. Om du behöver göra rättelser för tidigare perioder måste du göra en rättning i redovisningsperioden av arbetsgivardeklarationen hos Skatteverket. Läs mer om detta under Redovisning av förmåner i arbetsgivardeklarationen på skatteverket.se.

Du ska endast göra rättelse av förmånsvärdet på individuppgiften. Skatten får inte rättas utan hanteras i den anställdes inkomstdeklaration. Arbetsgivaravgifterna kommer att omprövas.

Rättelsen görs i flera steg. Vi beskriver här hur du först gör rättelsen i Visma Lön 300 för att sedan rapportera till Skatteverket.

Relaterade avsnitt