Gör inställningar för löneutbetalning via bankfil för Handelsbanken, Bankgirot eller övriga banker

Det är vanligast att företag skickar filen till Bankgirot eftersom den överföringen fungerar oberoende av vilken bank företaget använder. Det finns två typer av avtal att välja mellan när du skickar fil till bankgirot, KI-avtal som står för kontoinsättning och LB-avtal som står för leverantörsbetalningar. Om du redan har ett avtal för att skicka leverantörsfakturor kan du använda det även för dina löner.

Gör så här för att göra inställningar för löneutbetalning via bankfil för Handelsbanken, Bankgirot eller övriga banker.

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Utbetalning.
  2. Markera Export till bankfil.
  3. Välj Handelsbanken eller Övriga banker och Bankgirot under Bankfil för.
  4. Ange sökväg till utbetalningsfilen i fältet Katalog. Standardförslag är en katalog med företagets organisationsnummer som namn under \Mina dokument.

Programmet ger automatiskt filen ett namn, beroende på vilken typ av överföring du väljer.

  1. Markera Lägg till datum i filnamnet om du vill att datum ska läggas till i filnamnet när filen skapas. Detta val gör det lättare att hitta gamla filer och att undvika att av misstag skicka samma fil flera gånger.
  2. Markera KI-format eller LB-format under Bankgirot.
KI-format Om du valt detta format skapas en fil som får namnet BGCDATA.KIS.
KI står för kontoinsättning.
LB-format Om du valt detta format skapas en fil som får namnet BGCDATA.IN.
LB står för leverantörsbetalningar.

Om du är osäker på vilken inställning du ska göra så kan du kontrollera med banken vad som passar ditt företag bäst.

  1. Fyll i det bankgironummer som pengarna ska hämtas från vid löneutbetalningen i fältet Vårt bankgironummer. Fältet är obligatoriskt och måste fyllas i för att överföringen ska fungera.
  2. Fyll i det nummer du fick av banken när du tecknade avtalet för filöverföring av löner i fältet Kundnummer. Fältet är bara aktivt om du valt KI-format. Om du har valt Övriga banker och Bankgirot är det obligatoriskt att fylla i fältet för att överföringen ska fungera.
  3. Skriv in eller hämta sökväg till den programvara eller den internettjänst du ska använda för att föra över filen med löneutbetalningen under Överföringsprogram alternativt internetadress för löneutbetalning.

Du behöver lägga en sökväg i fältet för att sidan där filerna ska rapporteras, ska öppnas.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.