Gör inställningar för löneutbetalning via bankfil för Nordea

Gör så här för att göra inställningar för löneutbetalning via Nordea:

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Utbetalning.
  2. Markera Export till bankfil.
  3. Välj Nordea vid Bankfil för.
  4. Markera Girolink internet eller Annat kommunikationssätt.
  5. Ange sökväg till utbetalningsfilen i fältet Katalog. Standardförslag är en katalog med företagets organisationsnummer som namn under \Mina dokument.

Om du väljer Girolink internet behöver du inte ange katalog där filen ska sparas, utan det görs automatiskt.

  1. Välj format för filen. Kontrollera med banken vilken tjänst som passar ditt företag bäst.

Filen får automatiskt ett namn beroende på vilken typ av format du väljer. Om du byter inställning från LON-format till KI-format eller till LB-format ändras filnamnet automatiskt.

Om du använder tjänsten Nordea Business tar banken enbart emot filer i KI-format.

  1. Markera Lägg till datum i filnamnet när filen skapas om du vill att datumet ska ingå i filnamnet. Datumet underlättar att hitta gamla filer och gör det enklare att undvika att av misstag skicka samma fil flera gånger.
  2. Ange det nummer du fick när du tecknade avtal med Nordea för att skicka löner via fil under Arbetsgivarnr/Kundnummer. Numret innehåller sex siffror. Numret benämns olika beroende på vilket format du har valt.
  3. Skriv in eller hämta sökväg till den programvara eller den internettjänst du ska använda för att föra över filen med löneutbetalningen under Överföringsprogram alternativt internetadress för löneutbetalning.

Du behöver lägga en sökväg i fältet för att sidan där filerna ska rapporteras, ska öppnas.

Innan du kan göra utbetalning till Nordea ska du skicka en testfil till banken. Läs mer i avsnittet Skicka testfil till Nordea.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.