Behörighet på vismaspcs.se

För att få behörigheten Administratör ska du vara upplagd i registret Användare i löneprogrammet och där ha angett en e-postadress. Det är bara Administratörer som kan synkronisera från löneprogrammet.

Efter synkroniseringen kommer den som är Administratör få tillgång till Visma Resa & Utlägg och Visma Lön Anställd som löneadministratör. 

För att få behörigheten Användare ska personen vara upplagd som anställd under Personal - Anställda i Visma Lön, och på fliken Personuppgifter ha en markering i rutan Använder Visma Resa & Utlägg/Använder Visma Lön Anställd och en e-postadress.

Löneadministratörens rättigheter

Det är bara löneadministratören som kan ändra och komplettera i företagsinställningarna och i registret Användare på vismaspcs.se.

En löneadministratör kan också:

  • Titta på alla användares reseräkningar och tidrapporter.
  • Ändra alla användares reseräkningar och tidrapporter.
  • Attestera, klarmarkera, godkänna, underkänna, makulera alla användares reseräkningar och tidrapporter.
  • Synkronisera Visma Resa & Utlägg, Visma Lön Anställd och Mitt Lönebesked med Visma Lön 300/Visma Lön 600

Synkroniseringen görs automatiskt när en ny lönekörning skapas, klarmarkeras eller låses men kan också göras manuellt inifrån löneprogrammet.

Relaterade avsnitt

Kom igång med Visma Lön Anställd för företaget
Kom igång med Visma Resa & Utlägg

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.