Uttag av semester när den anställde är deltidssjukskriven

Här beskrivs hur du registrerar semester om en anställd är deltidssjukskriven. Semesterlönearterna för semester ska användas som vanligt men viss justering måste göras på semesteravdraget.

För att rätt avdrag ska göras börjar du med att lägga in sjukfrånvaron för perioden och därefter lägger du in semestern.

Exempel

Gör så här om en anställd som är deltidssjukskriven har tagit ut en semesterdag. Den anställde arbetar normalt 8 timmar per dag och är sjukskriven 25 procent.

  1. Gå till Lönearbete - Kalendarium och dubbelklicka på den anställdes namn.
  2. Markera vilken har haft semester i kalendern.
  3. Välj snabbvalet Sjuk.
  4. Markera Procent av dag och lägg in 25.
  5. Klicka på OK.
  6. Markera samma dag igen.
  7. Markera snabbvalet Semester, uttag.
  8. Klicka på OK.

I kalendariet kommer det sedan att se ut så här:

På lönekörningen kommer avdraget för semesterdagen att justeras så att avdraget blir 6 timmar eftersom sjukavdraget är 2 timmar.

Relaterade avsnitt