Deltidssjukskriven och uttag av semesterdagar

Här beskrivs hur du registrerar semester om en anställd är deltidssjukskriven. Semesterlönearterna för semester ska användas som vanligt men viss justering måste göras på semesteravdraget.

För att det ska bli rätt avdrag i programmet måste du börja med att lägga in sjukfrånvaron för perioden och därefter lägger du in semesterdagarna.

Exempel på deltidssjukskrivning och semester

En anställd som är deltidssjukskriven 25 procent har i september månad tagit ut en semesterdag.

  1. Gå till Lönearbete - Kalendarium och dubbelklicka på den anställdes namn.
  2. Börja med att lägga in snabbvalet för sjukfrånvaron.
  3. Registrera nu semesterdagen genom att använda snabbvalet Semester, uttag.

I kalendariet kommer det sedan att se ut så här:

På lönekörningen kommer avdraget för semesterdagen att justeras så att avdraget endast avser 6 timmar av dagen. Detta beror på att sjukavdraget är 2 timmar och den anställdes normala arbetstid är 8 timmar/dag.

Relaterade avsnitt