Kontrollista, lönekörning

I fönstret Lönekörning finns knappen Kontrollista. Du måste inte skriva ut Kontrollista för att komma vidare med lönekörningen, men det är en bra utskrift för att kontrollera att alla avvikelser finns med på lönebeskedet, och att lönerna kommer att bokföras på rätt konto m m.

När du valt utskrift av Kontrollista öppnas en dialogruta. Här kan du välja mellan två olika typer av utskriften:

  • Enkel
  • Specificerad

Vi rekommenderar att du skriver ut båda varianterna av kontrollistan första gången du skapar en lönekörning för att du ska kunna bedöma vilken eller vilka varianter av utskriften du har mest nytta av.

Den specificerade kontrollistan är särskilt viktig om du bokför anställdas löner på resultatenheter och projekt. Du ser direkt på vilken anställd och vilka lönearter resultatenhet och projekt saknas. Det är också bättre att komma underfund med vad som är fel så att du kan rätta och komplettera på lönebeskeden innan du fortsätter med ytterligare utskrifter med mera.

Relaterade avsnitt

Skapa lönekörning

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.