Ingångsvärden, fliken Historik kontrolluppgift KU10

Från och med 1 januari 2019 används inte uppgifterna på fliken Historik kontrolluppgift KU10. Du ska därför inte ange några värden här eftersom redovisning istället sker månadsvis via arbetsgivardeklaration. Läs mer i avsnittet Arbetsgivardeklaration.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.