Lönearter för korttidsarbete

Med anledning av coronaviruset har stöd för korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) införts. Det innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

tillvaxtverket.se och på sidan Permittering - vad gäller och vad innebär det? Så permitterar du rätt kan du läsa om vad som gäller vid permittering.

Korttidsarbete beräknas inte automatiskt i Visma Lön 300 utan beräkningen får göras manuellt. Läs mer i avsnittet Korttidsarbete.

För att kunna använda den ordinarie lönen på lönebeskeden har vi skapat särskilda lönearter för korttidsarbete. Dessa lönearter ska användas för att göra bruttoavdrag med procentsatsen som den anställde går ner i lön på grund av korttidsarbetet.

Innan du använder lönearterna är det viktigt att du kontrollerar att de har inställningar enligt ert kollektivavtal.

Alla lönearter för korttidsarbete finns i Visma Lön 300 från och med version 2020.2. Läs mer i avsnittet Varför visas inte alla lönearter för korttidsarbete i Visma Lön? om du arbetar i en tidigare version och inte har dessa lönearter i ditt program. Du ser vilken version du har installerad längst ner till höger på skärmen och under Hjälp - Om Visma Lön 300.

Lönearterna för bruttolöneavdrag för månadsavlönad heter:

 • 1501 - Korttidsarbete 4%, månadsavlönad
 • 1502 - Korttidsarbete 6%, månadsavlönad
 • 1503 - Korttidsarbete 7,5%, månadsavlönad
 • 1505 - Korttidsarbete 12%, månadsavlönad

Beräkningsformeln för dessa lönearter är - (Månadslön*x%)

Det finns även en löneart utan beräkningsformel som kan användas när bruttoavdraget ska räknas fram manuellt, exempelvis för bruttolöneavdrag vid korttidsarbete för del av månad.

 • 1504 -Korttidsarbete

Avdraget för korttidsarbete gäller för månadslön upp till 44 000 kronor. I Visma Lön 300 beräknas avdraget utifrån hela månadslönen, så för anställda som tjänar över gränsen får avdraget beräknas manuellt (44 000 kr * x%).

Följande lönearter är enbart framtagna för att du ska kunna dokumentera hur många timmar som korttidsarbetet omfattar.

 • 4401 - Korttidsarbete 20%, månadsavlönad
 • 4402 - Korttidsarbete 40%, månadsavlönad
 • 4403 - Korttidsarbete 60%, månadsavlönad
 • 4404 - Korttidsarbete 80%, månadsavlönad

 • 4411 - Korttidsarbete 20%, timavlönad
 • 4412 - Korttidsarbete 40%, timavlönad
 • 4413 - Korttidsarbete 60%, timavlönad
 • 4414 - Korttidsarbete 80%, timavlönad

Lönearterna har ingen beräkningsformel, utan du får manuellt räkna ut och ange hur många timmar den anställde har varit permitterad.

Dessa lönearter används för att dokumentera hur många timmar den anställde är permitterad, men kan även vara bra för annan statistik och uppföljning. Rapporterade timmar på dessa lönearter kan även användas när du ska skicka in avstämning till Tillväxtverket. Läs mer om avstämningen i avsnittet Hur tar jag fram underlag för avstämning av korttidsarbete till Tillväxtverket?.

Observera att dessa lönearter inte kan användas i Visma Lön Anställd, utan de hanteras manuellt i Visma Lön 300.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.