Korttidsarbete

Med anledning av coronaviruset covid-19 har stöd för korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) införts. Det innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. I vår forumtråd Korttidspermittering/korttidsarbete införs kan du följa beslut kring hur länge stödet för korttidsarbete ska gälla.

tillvaxtverket.se finns vanliga frågor rörande korttidsarbete och på sidan Permittering - vad gäller och vad innebär det? Så permitterar du rätt kan du läsa om vad som gäller vid permittering.

Korttidsarbete beräknas inte automatiskt i Visma Lön 300 utan beräkningen får göras manuellt.

Arbetsgivaren får statligt stöd för att kunna ersätta lön upp till taket på 44 000 kronor. För lönedelen som överstiger taket ges inget stöd.

Här följer en rekommendation på hur du kan hantera detta i Visma Lön 300. Kontrollera alltid med ert kollektivavtal vad som gäller och gör anpassningar utifrån det. Flera kollektivavtal vill exempelvis att eventuellt frånvaroavdrag ska göras från den nya sänkta lönen.

Alla lönearter för korttidsarbete finns i Visma Lön 300 från och med version 2020.2. Läs mer i avsnittet Varför visas inte alla lönearter för korttidsarbete i Visma Lön? om du arbetar i en tidigare version och inte har dessa lönearter i ditt program. Du ser vilken version du har installerad längst ner till höger på skärmen och under Hjälp - Om Visma Lön 300.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.