Visma Lön 300

Påminnelser i Visma Lön Anställd

Påminnelser visas på startsidan i Visma Lön Anställd. Det finns dessutom möjlighet att skicka påminnelser via sms eller e-post till anställda och attestansvariga om att det finns ej klarmarkerade, ej attesterade och ej godkända tidrapporter.

Under Inställningar - Påminnelser gör du inställningar för när påminnelser ska skickas ut. De inställningar som du gör här gäller för hela företaget. Om du istället vill göra inställningar per anställd så gör du det under Anställda. Läs mer i avsnittet Redigera uppgifter för anställd i Visma Lön Anställd.

Det går inte att skicka påminnelser till anställda som bara använder Mitt Lönebesked.

För att påminnelse ska kunna skickas ut via sms eller e-post måste uppgift om mobilnummer och e-postadress finnas inlagt i Visma Lön Anställd. Under Anställda - Redigera anställd kan du kontrollera dessa uppgifter. För att lägga in eller ändra mobilnummer och e-postadress i Visma Lön Anställd måste det registreras på vismaspcs.se för att sedan läsas in i Visma Lön Anställd vid nästa synkronisering mot Visma Lön.

Relaterade avsnitt

Redigera uppgifter för anställd i Visma Lön Anställd
Anställda, fliken Personuppgifter

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.