Startsida - Visma Lön Anställd

I Visma Lön Anställd kan du registrera och följa upp dina arbetstider eller avvikelser direkt i mobilen eller på webben. Du får även full koll på frånvaro, övertid och semester.

Du loggar in i tjänsten via Mina tjänster på vismaspcs.se. Vi rekommenderar att du loggar via tvåstegsverifiering. Läs mer i avsnittet Säker inloggning via tvåstegsverifiering.

På startsidan visas meddelanden, exempelvis påminnelser när det är dags att klarmarkera din tidrapport. Om du är löneadministratör eller attestansvarig visas även påminnelser om det finns tidrapporter att godkänna eller att attestera. Påminnelser kan även fås via sms eller e-post. Läs mer om detta i avsnitten Påminnelser i Visma Lön Anställd och Redigera uppgifter för anställd i Visma Lön Anställd.

Du kan registrera din arbetstid i realtid med hjälp av knapparna In och Ut. Övrig tidsregistrering gör du i kalendern. Läs mer i avsnittet Kalender i Visma Lön Anställd.

Om du är löneadministratör visas första gången du öppnar Visma Lön Anställd en checklista med punkter som vi rekommenderar att du går igenom innan du börjar arbeta i tjänsten. Punkterna från checklistan beskrivs mer detaljerat i avsnittet Kom igång med Visma Lön Anställd för företaget.

Läs mer i avsnittet Kom igång med Visma Lön Anställd som anställd om hur du som anställd kommer igång med tjänsten.

Relaterade avsnitt

Säker inloggning via tvåstegsverifiering
Kom igång med Visma Lön Anställd för företaget
Kom igång med Visma Lön Anställd som anställd
Kalender i Visma Lön Anställd
Påminnelser i Visma Lön Anställd
Redigera uppgifter för anställd i Visma Lön Anställd

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.