Olika värde vid utbetald semester

När en anställd ändrar sin sysselsättningsgrad eller har deltidsfrånvaro påverkar detta värdena när semester betalas ut.

Här visas ett exempel på hur det kan se ut vid semestervillkor 20.

Beräkning semesterlön (löneart 3215) vid ändrad sysselsättningsgrad

Om den anställdes genomsnittliga sysselsättningsgrad från intjänandeåret inte är samma som den aktuella sysselsättningsgraden så kommer semesteravdraget och semesterlönen att skilja sig åt. (Löneart 3205 och 3215)

Eftersom semesterlönen (men inte semesteravdraget) tar hänsyn till sysselsättningsgraden så kommer semesterlönen att vara högre än semesteravdraget om den anställdes genomsnittliga sysselsättningsgrad under intjänandeåret är högre än den aktuella sysselsättningsgraden. Var den anställdes genomsnittliga sysselsättningsgrad under intjänandeåret lägre än den aktuella sysselsättningsgraden kommer semesterlönen att bli lägre än semesteravdraget.

Beräkning för semesteravdraget (löneart 3205) när man har annan frånvaro samma dag

Om den anställde har annan frånvaro samma dag som den tar ut semester görs först ett avdrag för den övriga frånvaron. Semesteravdraget blir sedan resterande timmar den dagen. Detta kan inträffa om den anställde t ex är deltidssjukskriven och samtidigt tar ut semester.

Relaterade avsnitt