Rapportera till Fora

I januari varje år ska uppgift om de anställdas slutliga löner för föregående år rapporteras till Fora. Uppgiften om företagets faktiskt utbetalda löner används för att räkna ut slutlig kostnad för försäkringar och tjänstepension för föregående år och jämförs med hur mycket företaget har betalat till Fora. Justeringar av beloppet görs på nästkommande faktura från Fora. Rapporten används också för att beräkna och föra över pensionspremier till de anställdas pensionsförvaltare. Läs mer om rapporteringen på fora.se.

 1. Om du har skapat egna lönearter väljer du Lönearbete - Lönearter för att göra inställningar för Fora.
 2. Markera en löneart som du har skapat
 3. Välj fliken Grunduppgifter.
 4. Markera Forarapportering under Påverkar underlag för.

Inställningen ska göras för alla lönearter som du har skapat.

 1. Gör inställningar för de anställda. Läs mer i avsnittet Gör inställningar för anställda i rapporteringen till Fora.
 2. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar
 3. Välj fliken Export och se till att Skapa fil för Fora är markerat.
 4. Vid fältet Exportkatalog Fora kan du välja var filen för arbetarlöner ska sparas om du inte vill spara filen i den föreslagna mappen Dokument\SPCS\SPCS Lön\555555-5555\.
 1. Gör klart och lås alla lönekörningar för det aktuella året, annars kan du bara förhandsgranska och skriva ut preliminära rapporter, men inte skapa filen till Fora.

Gör så här för att skriva ut och skapa fil med uppgifter till Fora.

 1. Välj Rapportering - Fora.
 2. Kontrollera Avtalsnummer Fora.
 3. Kontrollera att rätt år är valt under Inkomstår.
 4. Gör val under Arbetarlöner, Tjänstemannalöner och Sammanställning.

Valet Skapa fil finns bara för arbetarlöner eftersom Fora inte tar emot rapportering av tjänstemannalöner via fil. Du kan markera Skriv ut för tjänstemannalöner för att få en utskrift att använda som underlag när du manuellt fyller i uppgifterna på Foras hemsida.

 1. Klicka på Förhandsgranska om du vill se uppgifterna innan du skapar filen med arbetares löner.
 2. Klicka på Skriv ut/skapa fil.

En fil skapas för arbetarlöner om du har markerat Skapa fil. Rapporten skrivs även ut till skrivare.

 1. Klicka på OK.
 2. Klicka på Ja för att markera rutan Utskriven/fil skapad.
 3. Klicka på Gå till www.fora.se och rapportera uppgifterna till Fora.

Om rapporten inte stämmer kan du få tips på vad du kan göra i filmen Felsök i Fora-rapporten. Läs mer om rapporteringen till Fora under Fora - Vanliga frågor eller på fora.se.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.