Rensa företag vid överlåtelse

Om överlåtelse av företaget har gjorts, och du har skapat ett nytt företag med uppgifter från det gamla företaget, kan du använda den här rutinen för att radera viss information i det nya företaget.

Inställningar på företaget och uppgifter om de anställda kommer att finnas kvar, men ingångsvärden, lönekörningar, statistik m m kommer att raderas. Koppling mot Vismas digitala tjänster kommer också att tas bort.

  1. Välj Arkiv - Företagsunderhåll - Rensa företag vid överlåtelse.

Läs och följ instruktionen gällande att radera uppgifter i det nya företaget i samband med överlåtelse. Du har också möjlighet att skriva ut den.

  1. Klicka på Fortsätt.

Du måste nu ta en säkerhetskopia innan rensningen kan utföras.

  1. Klicka på OK.
  2. Välj vad du vill ta med i säkerhetskopian.
  3. Klicka på OK och när säkerhetskopieringen är klar, OK igen.

Du får en kontrollfråga och du kan ångra rensningen genom att klicka på Avbryt.

  1. Klicka på Fortsätt för att gå vidare. Nu visas ett meddelande om att rensningen har utförts.
  2. Klicka på OK.