Resultatackumulatorer

Det finns ackumulatorer som är resultatet av en eller flera andra ackumulatorer.

Resultatackumulatorer Beräknas på ackumulator
Bruttolön, skattegrundande + Bruttolön, tabellskattegrundande
+ Bruttolön, engångsskattegrundande
+/- Bruttolön, förskottsskattegrundande
+ Bruttolön, ränteutbetalning
Skattegrundande belopp + Tabellskattegrundande belopp
+ Engångsskattegrundande belopp
+/- Förskottsskattegrundande belopp
+ Skattegrundande ränteutbetalning
+ Engångsskattegrundande restbelopp
+ Förskottsskattegrundande restbelopp
+ Skattegrundande restränteutbetalning
+ Tabellskattegrundande restbelopp
Tabellskattegrundande belopp + Bruttolön, tabellskattegrundande
+ Förmåner
- UlagAvdragUtgArbTabell
- UlagAvdragUtgArbFörmånTabell
+/- Jämkning i kronor
Tabellskattegrundande restbelopp Uppdateras vid det tillfälle som (idrottsutövare & skolungdom) ”går över gränsen” - Det vill säga vid det lönetillfälle då till exempel en idrottsutövares ackumulerade skattegrundande lön blir större än ett halvt basbelopp. Tabellskattegrundande belopp innehåller detta lönebeskeds värde men Tabellskattegrundande restbelopp innehåller det som är ackumulerat sedan tidigare och som nu ingår i underlaget för beräkning av skatt.
Engångsskattegrundande belopp + Bruttolön, engångsskattegrundande
- UlagAvdragUtgArbEngångs
Engångsskattegrundande restbelopp Uppdateras vid det tillfälle som (idrottsutövare & skolungdom) ”går över gränsen” - det vill säga vid det lönetillfälle då till exempel en idrottsutövares ackumulerade skattegrundande lön blir större än ett halvt basbelopp. Engångssskattegrundande belopp innehåller detta lönebeskeds värde men Engångsskattegrundande restbelopp innehåller det som är ackumulerat sedan tidigare och som nu ingår i underlaget för beräkning av skatt.
Förskottsskattegrundande belopp = Bruttolön, förskottsskattegrundande
Förskottsskattegrundande restbelopp Uppdateras vid det tillfälle som (idrottsutövare & skolungdom) ”går över gränsen” - det vill säga vid det lönetillfälle då till exempel en idrottsutövares ackumulerade skattegrundande lön blir större än ett halvt basbelopp. Förskottsskattegrundande belopp innehåller detta lönebeskeds värde men Förskottsskattegrundande restbelopp innehåller det som är ackumulerat sedan tidigare och som nu ingår i underlaget för beräkning av skatt.
Skattegrundande ränteutbetalning = Bruttolön, ränteutbetalning
Nettolön + Nettoersättning, obeskattad
- Preliminär skatt, avdragen
- Nettoavdrag
+ Bruttolön, tabellskattegrundande
+ Bruttolön, engångsskattegrundande
+/- Bruttolön, förskottsskattegrundande
+ Bruttolön, ränteutbetalning
Preliminärskatt, avdragen + Preliminär tabellskatt
+ Preliminär förskottsskatt
+ Preliminär engångsskatt
+ Preliminär ränteutbetalningsskatt
+ Preliminärskatt - manuell
+ Preliminärskatt - manuell justering
Underlag för arbetsgivaravgift Rest Uppdateras vid det tillfälle som (idrottsutövare & skolungdom) ”går över gränsen” - det vill säga det lönetillfälle då till exempel en idrottsutövares ackumulerade skattegrundande lön är >22 150 kronor. Underlag för arbetsgivaravgift innehåller detta lönebeskeds värde men Underlag för arbetsgivaravgift Rest innehåller det som är ackumulerat sedan tidigare och som nu ingår i underlaget för beräkning av skatt. 
Förmån, underlag för arbetsgivaravgift Rest Uppdateras vid det tillfälle som då (idrottsutövare & skolungdom) ”går över gränsen” - det vill säga det lönetillfälle då till exempel en idrottsutövares ackumulerade skattegrundande lön är >22 150 kronor. Förmån, underlag för arbetsgivaravgift innehåller detta lönebeskeds värde men Förmån, underlag för arbetsgivaravgift Rest innehåller det som är ackumulerat sedan tidigare och som nu ingår i underlaget för beräkning av skatt. 
Ackumulatorer som beräknas av andra ack. Ack.  
Total semesteravsättning/Förändring semesterlöneskuld Beräknas på Semestergrundande belopp och Semesterlön Beräknas: SG * Semesteravsättning (12%)= Total semesteravsättningTotal semesteravsättning - Semesterlön = Förändring semesterlöneskuld
Beräknade arbetsgivaravgifter på semesterskuld Beräknas på Förändring semesterlöneskuld Beräknas: Förändring semesterlöneskuld * arbetsgivaravgift

Relaterade avsnitt

Ackumulatorer

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.