Samarbete mellan byrån och byråns kund

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör.

Visma Lön Anställd ,Mitt Lönebesked/Kivra och Visma Resa & Utlägg är samarbetstjänster. Det innebär att en byrå kan bjuda in sin kund till ett samarbete kring dessa tjänster. Läs mer om digitalt samarbete i Visma Lön 300vismaspcs.se.

Observera att det är byrån som faktureras för samarbetstjänsten, även om det är byråns kund som använder tjänsten.

För att kunna bjuda in till ett samarbete krävs att byrån har Visma Advisor eller Visma Byråstöd.

Aktivera samarbete i Visma Lön Anställd, Mitt Lönebesked/Visma Resa & Utlägg från Visma Advisor

Aktivera samarbete i Visma Lön Anställd/Mitt LönebeskedVisma Resa & Utlägg från Visma Byråstöd

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.