Semesterlön utbetald vid ett tillfälle

Semestervillkor 10 timavlönade och månadsavlönade

Har du ett semestervillkor som betalas ut med en framräknad daglön kan du inte välja att betala ut ett tillägg vid ett tillfälle. Är det så att du vill ge de anställda en semesterlön oavsett om den anställde tar ut semester eller inte, bör du lägga detta som ett förskott. Detta ska sedan dras för den anställde när övrig justering för semester görs.

Lönearten som du kan använda dig av till "förskottet" är löneart 3233 - Utbetalning semesterlön i förskott.

  1. Gå till lönekörningen för den månad som du vill betala ut "förskottet", t ex juni och lägg in löneart 3233 - Utbetalning semesterlön i förskott.
  2. Skriv in antalet dagar som den anställde ska få ersättning för i kvantitetsfältet. Fyll därefter i beloppet du vill betala ut i fältet À-pris.
  3. När den anställde sedan tar ut semesterdagar registrerar du dem som vanligt via snabbvalet Semester - Uttag på den lönekörning med avvikelseperiod där dagarna tas ut.

För att reglera förskottet använder du löneart 3233 - Utbetalning semesterlön i förskott med omvänt tecken på lönekörningen där uttaget av dagarna har skett.

Relaterade avsnitt

Arbeta med semester