Visma Lön 300

Semestertillägget utbetalt vid ett tillfälle

Semestervillkor 20

Inför semestern väljer många företag att betala ut semesterlön till de anställda före semestern.

Om du har semestervillkor 20 valt på dina anställda finns det en inställning där du kan välja att betala ut semestertillägget vid ett lönetillfälle.

  1. Välj Arkiv – Inställningar - Företagsinställningar – Semester.
  2. Markera avtal 20 och klicka på Ändra semestervillkor.

Vill du betala ut semestertillägget vid ett tillfälle ska du inte ha någon markering i rutan Semestertillägget betalas ut vid uttagstillfället, den ska vara tom. Gör du en ändring här ska du välja att spara i nästa steg när du stängt denna rutan.

Denna inställning kommer gälla för samtliga anställda med detta semestervillkor, du kan inte välja att inställningen bara ska gälla för vissa anställda.

Nästa steg för att betala ut semestertillägget är att plocka upp snabbvalet Semester, ersättning i kalendariet eller på lönekörningen.

  1. Gå till Lönearbete – Kalendarium.
  2. Gå in på en anställd som har avtal 20 och välj snabbvalet Semester, ersättning.
  3. Sätt en markering i rutan Utbetalning av semestertillägg och klicka på OK. Semestertillägget kommer nu att registreras på lönekörningen.

Om du vill betala ut tillägget för en del av dagarna i en klump

Om du vill betala ut tillägget för en del av dagarna på en gång ska du ha markeringen i Semestertillägget betalas ut vid uttagstillfället på semestervillkoret i företagsinställningarna.

Därefter använder du dig av löneart 3216 - Semestertillägg betalda semesterdagar för att betala ut semestertillägget manuellt på till exempel lönekörningen i juni. Du behöver fylla i Datum från och Datum till med ett datumintervall under semesteråret som motsvarar antalet arbetsdagar som du vill betala ut semestertillägget för. Lägg därefter in antalet dagar i fältet Kvantitet. Ta bort lönearten 3235 - Uttag betalda semesterdagar, månadsavlönad som kommer upp med automatik. När den anställde sedan tar ut semestern registrerar du semestern som vanligt med snabbvalet Semester Uttag. Du behöver då högerklicka på snabbvalet och välja konvertera snabbval till rader och ta bort tillägget på 3216 - Semestertillägg betalda semesterdagar.

Relaterade avsnitt

Arbeta med semester

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.