Beräkning av semestervillkor

Vid uttag av semester ska semesterlön betalas ut istället för vanlig lön. Semesterlön kan enligt semesterlagen beräknas på två sätt, enligt sammalöneregeln eller procentregeln. I Visma Lön 300 görs beräkningarna med hjälp av olika semestervillkor. Beroende på vilket semestervillkor som väljs så görs beräkningarna antingen utifrån sammalöneregeln eller procentregeln.

Du kan anpassa semestervillkoren så att de följer ditt företags kollektivavtal. Inställningar för respektive semestervillkor görs under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar på fliken Semester. Läs mer i avsnittet Semester, företagsinställningar.

Under Personal - Anställda anger du på fliken Semester vilket semestervillkor respektive anställd ska vara knuten till. Läs mer i avsnittet Anställda, fliken Semester.

Vi beskriver här vilka formler som används vid beräkning i de olika semestervillkoren.

Relaterade avsnitt