Rapportera till Fora

Här beskriver vi hur du skriver ut och skapar fil med uppgifter till Fora. Programdelen finns under Rapportering - Fora.

Observera att det inte går att skapa fil till Fora för tjänstemän i Visma Lön 300, utan löner för tjänstemän redovisas manuellt på fora.se.

De företag som har tecknat en AFA-försäkring ska redovisa slutliga lönesummor när året är slut. Redovisningen sker till Fora AB som tecknar försäkringsavtal och tar in premier. Du måste ha uppdaterat löneprogrammet med den nya årsversionen innan du kan skapa och skriva ut rapporter till Fora. Alla lönekörningar för det aktuella året måste också vara låsta innan du kan få ut definitiva rapporter. Innan detta är gjort kan du bara förhandsgranska och skriva ut preliminära rapporter men inte skapa en fil.

Alla anställda arbetare under 65 år ska redovisas. Fora tar sedan hänsyn till om en anställd arbetare är yngre än 25 år när den slutliga försäkringskostnaden beräknas.

Särskilda regler gäller för arbetare som fyller 65 år under året. Om det finns en överenskommelse med arbetsgivaren att arbetaren ska ha Avtalspension SAF-LO ska hela årets lön rapporteras. Om ingen överenskommelse finns ska endast lön rapporteras till och med månaden innan arbetaren fyller 65 år.

För tjänstemän redovisas den sammanlagda inkomsten. Utbetald lön ska räknas med till och med månaden innan tjänstemannen fyller 65 år.

Om en anställd arbetare eller tjänsteman inte längre ska rapporteras till Fora måste du avmarkera den anställde i anställningsregistret, fliken Rapportering.

Mellan 2-31 januari ska uppgifterna finnas hos Fora AB. För sent inlämnad rapportering medför en avgift.

Om rapporten inte stämmer kan du få tips på vad du kan göra i filmen Felsök i Fora-rapporten. Läs mer om rapporteringen till Fora under Fora - Vanliga frågor eller på fora.se.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.