Utbetalning, företagsinställningar

Under utbetalningar väljer du vilket utbetalningssätt företaget ska använda för löneutbetalningar till de anställda. Utbetalningssättet avgör vilken utbetalningsrutin du kommer att använda och vilket bokföringskonto nettolönen bokförs på. Läs mer i avsnittet Bokföring, företagsinställningar om vilka bokföringskonton som används och hur du kan byta konton.

Utbetalningssätt per anställd väljs under Personal - Anställda, fliken Lön. Standardförslag vid fältet Utbetalning till är Bank. Du kan även välja PlusGirot eller Kontant.

Gör inställningar för hur företaget ska betala ut lönen till de anställda så här:

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Utbetalning.
  2. Markera Kontant, Banklista, PlusGirolista eller Export till bankfil.

Om du vill skicka löneutbetalningen som en fil måste du först teckna ett avtal med din bank.

  1. Skriv in eller hämta sökväg till den programvara eller den internettjänst du ska använda för att föra över filen med löneutbetalningen under Överföringsprogram alternativt internetadress för löneutbetalning.

Du behöver lägga en sökväg i fältet för att sidan där filerna ska rapporteras, ska öppnas. Så här kan exempelvis sökvägen se ut om du ska skicka löner till Swedbank via internet: https://www.viainternet.swedbank.se/.

Om du väljer att skicka fil till Bankgirot kan du använda överföringsprogrammet Visma Link BG. Programmet använder överföring via internet.

Fält markerade med * är obligatoriska fält som måste fyllas i.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.