Utläggskoder

Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Integrationer klickar du på knappen Utläggskoder när du vill titta på, ändra eller skapa nya utläggskoder. Då visas de utläggskoder som finns som standard för registrering av utlägg i Visma Tid Smart, Visma Tid och Visma Companyexpense.

Läs in utläggskoder och koppla till lönearter i samband med import av TLU-fil

I avsnittet Importera utläggsregistreringar eller tidsredovisningar kan du läsa om hur du importerar utlägg till Visma Lön 300.

Vid import av utlägg kan du lägga in utläggskoder i ditt system för utläggsregistrering. Koderna läses sedan automatiskt in i Visma Lön 300 när du importerar utlägg via i TLU-fil. Vid importen öppnas dialogen Utläggskoder automatiskt och de nya utläggskoderna ska kopplas mot löneart i Visma Lön 300.

De utläggskoder som inte är kopplade till någon löneart är rödmarkerade. Klicka på texten Utläggskod ej kopplad och välj Koppling mot löneart för att koppla utläggskoden till löneart och sedan fortsätta importen.

Övriga val:

Utläggskod ej kopplad

Vid detta val avbryts importen för alla anställda som har ett utlägg med den aktuella utläggskoden.

Utläggskod används ej

Vid detta val fortsätter importen för anställda som har utlägg med denna utläggskod, men utlägg med utläggskoden läses inte in.

Ta bort utläggskod

Om du vill ta bort en utläggskod högerklickar du på raden och väljer Radera utläggskod. Då fortsätter importen och utlägget kopplas mot utläggskoden <Övriga>.

Om benämningen på utläggskoden har ändrats i programmet som du importerar från så uppdateras benämningen i Visma Lön 300 vid importen och utläggskoden behåller tidigare koppling till löneart i Visma Lön 300.

Välj Spara för att fullfölja importen av TLU-filen. Om du väljer Avbryt så avbryts importen och all data återställs.

Registrera utläggkod manuellt

Gör så här om du vill lägga upp utläggskod manuellt i Visma Lön 300:

 1. Markera en tom rad i listan.
 2. Ange utläggskod.
 3. Ange benämning.
 4. Koppla utläggskoden till en löneart.
 5. Klicka på Spara.

Ändra koppling mellan utläggskod och löneart

 1. Ställ markören i kolumnen Löneart till höger om den utläggskod du vill ändra.
 2. Klicka på registersymbolen till höger i fältet.
 3. Välj vilken löneart du vill koppla utläggskoden till.
 4. Klicka på Spara.

Ta bort utläggskod

 1. Markera utläggskoden som du vill ta bort.
 2. Högerklicka och välj Radera utläggskod.
 3. Klicka på Spara.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.