Utskrifter m m, företagsinställningar

Inställningar för utskrifter finns under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Utskrifter m m.

När du skriver ut lönebesked kan du välja mellan två mallar för utskrifter, en för att skriva ut på blanka papper och en för att skriva ut på en blankett som du kan köpa hos Visma Spcs. Du kan inte ändra dessa mallar och inte heller skapa egna mallar för utskrift av lönebesked.

Om du väljer att ta med företagets logotyp på utskriften skrivs den ut högst upp till vänster på lönebeskedet.

Den sorteringsordning du väljer för anställda påverkar både utskrifter och listor i programmet till exempel i vilken ordning anställda är sorterade när du öppnar anställningsregistret.

De inställningar du gör i företagsinställningarna påverkar alla lönekörningar. Du kan även göra inställningar för den aktuella lönekörningen. När du har valt Gå till utskrift/utbetalning i vyn Lönekörning klickar du på den blå texten Ändra utskriftsalternativ för att fälla ner dialogen där du gör inställningar för utskrifterna av lönebesked, utbetalningslista och bokföringsunderlag. Läs mer i avsnittet Utskrift, utbetalning och bokföringsunderlag.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.