Egna lönearter

Arbete med lönearter görs under Lönearbete - Lönearter.

Här har vi sammanställt en lista med de vanligaste typerna av lönearter som du enkelt kan skapa själv. I avsnittet Skapa egna lönearter kan du läsa hur du skapar egna lönearter.

Händelse Lösning Kommentar

Jour

Kopiera Löneart 1174.  Läs om hur du kopierar en löneart i avsnittet Skapa egna lönearter. Skriv in ett lämpligt namn vid fältet Benämning, exempelvis Jour.

Markera lönearten och skriv vid fälten för respektive år under Beräkningsformel in ert à-pris eller belopp för jour.

Vård av närstående

Kopiera löneart 3318 för månadsavlönad. Gör eventuellt två kopior, där en löneart är semestergrundande en är ej semestergrundande.

Se tråden Vård av närstående lönearter saknas i vårt forum.

Kompensationsledigt när 6 juni infaller en lördag eller söndag

Det finns ingen löneart för att registrera ledighet med bibehållen lön. Vi rekommenderar därför att lägga en textrad på lönebeskedet där du beskriver att dagen är kompenserad. Om den anställde använder Visma Lön Anställd registreras händelsen Övrig frånvaro utan löneavdrag. Händelsen hamnar inte på lönebeskedet utan även här kan du lägga in en textrad.

Se tråden Registrera betald permission i Visma Lön 300/Visma Lön 600 i vårt forum.

Om den arbetade tiden ska justeras görs detta genom att du minskar antalet timmar i fältet Kvant på löneart 1101 på lönebeskedet.

Smittbärarpenning

Du bör kontrollera med ditt kollektivavtal hur avdrag ska göras när den anställde får smittbärarpenning. Om du saknar kollektivavtal eller om det inte framgår hur avdrag ska göras kan man utgå från samma princip som när löneavdrag görs vid sjukfrånvaro.

För månadsavlönade kopierar du löneart 3332 och för timavlönade kopierar du löneart 3360. Skriv in lämpligt namn vid fältet Benämning, exempelvis "Smittbärarpenning".

Läs om hur du kopierar en löneart i avsnittet Skapa egna lönearter.

Läs mer om smittbärarpenning på forsakringskassan.se.

Sjukavdrag för anställd med en årsinkomst på mer än 7,5 alt. 8 prisbasbelopp

Sjukavdrag med 90% för dag 15-90, gäller för tjänstemän med månadslön som har en årsinkomst på mer än 7,5 alt. 8 prisbasbelopp.

Beräkningsformel för 7,5 prisbasbelopp:

-(0,9*(7,5*Prisbasbelopp/365)+0,1*((MånadslönEfterLöneväxling*Avtalsfaktor)-(7,5*Prisbasbelopp))/365)

Beräkningsformel för 8 prisbasbelopp:

-(0,9*(8*Prisbasbelopp/365)+0,1*((MånadslönEfterLöneväxling*Avtalsfaktor)-(8*Prisbasbelopp))/365)

Avtalsfaktor är den benämning vi i Visma Lön 300 använder på den faktor som används vid beräkning av karensavdrag, sjuklön och sjukavdrag för månadsavlönade som har valet Ej specificerat som Typ av kollektivavtal i anställningsregistret.

Se över löneartens benämning så den stämmer med beräkningsformeln.

Betald permission ex begravning

Eftersom den ordinarie lönen ska bibehållas så lägger du enbart en textrad på lönebeskeden där du skriver att permissionen ingår i timlönen/månadslönen.

 

Friskvård

Det finns ingen färdig löneart för friskvårdsersättning. Om den anställde har lagt ut pengar för friskvård är det vanligt att arbetsgivaren betalar ut en nettoersättning. Vi rekommenderar att du hittar en liknande löneart och i detta fall kan du exempelvis utgå ifrån löneart 1227 - Övrig nettoersättning. Kopiera lönearten och fyll i Benämning. Anpassa sedan den nya lönearten efter företagets avtal eller regler. Det är viktigt att du kontrollerar alla inställningar, som exempelvis bokföringskonto. Läs om hur du kopierar en löneart i avsnittet Skapa egna lönearter.

 

Övertid 4

Kopiera en löneart för övertid och anpassa inställningar så att de motsvarar företagets regler för Övertid 4. Det går inte att få med den nya lönearten i kalendariet eller snabbvalet eftersom det bara finns tre fält där. Den nya lönearten för Övertid 4 måste alltså plockas upp manuellt direkt på lönebeskedet för att kunna användas.

 

Deltidssjuk år två

Om en anställd är sjukskriven 25% är de första 180 dagarna av år två för intjänande av semester också semestergrundande. Kopiera löneart 3114 - Sjukavdrag per dag 100% dag 15-90, månadsavlönad. Ange Benämning och i fältet Beräkningsformel skriver du följande:

-0,25*(MånadslönEfterLöneväxling*Avtalsfaktor)/365

När en deltidsjukskrivning är över 180 dagar på det nya semesteråret ska det inte vara semestergrundande frånvaro längre. Kopiera löneart 3146 - Sjukavdrag per dag 100% > 180 kaldgr, månadsavlönad.

Om det gäller 25% sjukskrivning skriver du in följande i fältet Beräkningsformel:

-0,25*(MånadslönEfterLöneväxling*Avtalsfaktor)/365

Om det gäller 75% sjukskrivning skriver du istället följande:

-0,75*(MånadslönEfterLöneväxling*Avtalsfaktor)/365

Avtalsfaktor är den benämning vi i Visma Lön 300 använder på den faktor som används vid beräkning av karensavdrag, sjuklön och sjukavdrag för månadsavlönade som har valet Ej specificerat som Typ av kollektivavtal i anställningsregistret.

Läs mer i avsnitten Gör inställningar för beräkningsformel och Skapa egna lönearter.

 

Sjuk - år två

 

Läs om långtidssjukskrivning i avsnittet Hur hanteras långtidssjukskrivning över två semesterår?

 

Havandeskapspenning

Det finns ingen färdig löneart för graviditetspenning, men du kan kopiera någon av lönearterna för föräldraledighet, till exempel 3301 - Föräldraledighet timavdrag, 3305 - Föräldraledighet dagsavdrag, 3309 - Föräldraledighet kalenderdagsavdrag eller 3313 - Föräldraledighet hel månad beroende på hur länge frånvaron varar. Du gör sedan ett avdrag på lönen och den anställde får ersättning från Försäkringskassan. Läs om hur du kopierar en löneart i avsnittet Skapa egna lönearter.

 

Avgångsvederlag

Det finns ingen färdig löneart för avgångsvederlag men du kan kopiera löneart 1174 - Övrig ersättning brutto och döpa den till Avgångsvederlag. Läs om hur du kopierar en löneart i avsnittet Skapa egna lönearter.

Eftersom avgångsvederlaget inte är ersättning som avser en bestämd tidsperiod eller betalas ut regelbundet ska det beskattas som ett engångsbelopp. Du behöver därför ändra från Tabellskatt till Engångsskatt under fältet Skatt.

Avgångsvederlag är i normala fall inte semestergrundande så därför behöver du ta bort markeringen i Semestergrundande lön på den nya lönearten. Om du vill att avgångsvederlagt ska bokföras på ett annat konto än det förvalda behöver du ändra detta också. Tryck därefter på Spara.

 

Ögonoperation

Många företag använder ett bruttolöneavdrag för ögonoperation. Fakturan för ögonoperationen går då till företaget och du gör sedan ett eller flera bruttolöneavdrag. Kopiera löneart 1179 - Övrigt avdrag, brutto och anpassa den till det aktuella bruttolöneavdraget. Läs om hur du kopierar en löneart i avsnittet Skapa egna lönearter.

 

Övertid i pengar/ kombinerat med komp

Kopiera en löneart för övertid, exempelvis 1114 - Övertid 1, månadsavlönad 50%. Kontrollera att formeln i fälten under Beräkningsformel stämmer med det som ska betalas ut i pengar. I fältet Löneart under Kopplade lönearter tar du sedan bort den kopplade lönearten 1196 - Grundtimlön vid övertid, månadsavlönade och väljer istället 4112 - Komptid uppräkning. I fältet Procent skriver du 100.

Behöver du flera varianter för detta kopierar du lönearter för övertid 2 och övertid 3, exempelvis 1115 - Övertid 2, månadsavlönad, 75% och 1116 - Övertid 3, månadsavlönad, 100% och gör samma inställningar som ovan.

Läs om hur du kopierar en löneart i avsnittet Skapa egna lönearter.

 
Sjukvårdsförsäkring - förmån

Kopiera Löneart 2118.  Läs om hur du kopierar en löneart i avsnittet Skapa egna lönearter. Skriv in ett lämpligt namn vid fältet Benämning, exempelvis Förmånsbeskattad sjukvårdsförsäkring. I Beräkningsformel sätter du markering i belopp.

Eftersom beloppet kan variera är det enklast att fylla i beloppet manuellt på lönespecifikationen.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.