Behöver jag skicka in en ny arbetsgivardeklaration om jag har angett fel tjänsteställe?

Enligt Skatteverket behöver du inte skicka in en rättelse av arbetsgivardeklarationen om du har angett fel tjänsteställe på en anställd. Det räcker att du gör ändringen i Visma Lön 600 så att det korrekta tjänstestället redovisas i kommande arbetsgivardeklarationer.

Uppgift om tjänsteställe anges i fälten Gatuadress och Ort under Lönearbete - Arbetsgivardeklaration. Om företaget har flera tjänsteställen kan du göra inställningar per anställd under Personal - Anställda på fliken Skatt och arbetsgivaravgift. Läs mer i avsnitten Arbetsgivardeklaration och Anställda, fliken Skatt och arbetsgivaravgift.

Relaterade avsnitt