När görs betalningen till banken om jag exporterar bankfilen i XML-format?

Om företaget har SEB eller Nordea som bank görs betalningen en bankdag innan löneutbetalningen. Om utbetalningsdagen är en måndag innebär det att betalningen till banken görs fredagen före.

Om företaget har Handelsbanken eller Danske bank görs betalningen till banken samma dag som löneutbetalningen.

Du behöver inte göra någon inställning för vilken dag betalningen till banken ska göras, utan det beräknas utifrån utbetalningsdatumet som är valt för lönekörningen under Lönearbete - Lönekörningar, samt vilken bank som filen ska exporteras till enligt företagsinställningarna.

Relaterade avsnitt