Varför blir det fel på semesterskuldlistan och på semesterersättning vid slutlön när jag byter semestervillkor?

Om byte från semestervillkor 10 till 20/21 görs under pågående semesterår blir det fel på semesterskuldlistan och semesterersättning vid slutlön.

Om exempelvis 10 av 25 semesterdagar är uttagna med inställningen semestervillkor 10 kommer semesterskuldlistan efter bytet inte att räkna av semestertillägg för 10 dagar, utan skulden kommer att vara för totalt 25 dagars semestertillägg.

Justering av detta görs på en lönekörning där beloppet justeras. Eftersom inget ska betalas ut behöver även beloppet dras tillbaka.

Gör så här:

 1. Börja med att skapa en löneart för att kunna dra tillbaka beloppet för justeringen.
 2. Välj Lönearbete - Lönearter.
 3. Markera löneart 3232 - Semesterersättning i listan.
 4. Klicka på Kopiera.
 5. Namnge den nya lönearten under Benämning.
 6. Välj Tabellskatt vid fältet Skatt.
 7. Klicka på Spara.

Justera sedan beloppet på en lönekörning.

 1. Välj Lönearbete - Lönekörningar.
 2. Skapa en ny lönekörning eller markera en pågående lönekörning.
 3. Markera den anställde i listan.
 4. Lägg upp löneart 3216 - Semestertillägg betalda semsterdagar och lägg in antal dagar som semesterskulden ska minska med i kolumnen Kvant.
 5. Lägg upp lönearten som du skapade genom att kopiera löneart 3232.
 6. Ange samma belopp som visas i fältet Belopp för löneart 3216, men med minustecken framför.
 7. Fälten för datum är obligatoriska. Välj därför ett datum vid fältet Datum från på raden för löneart 3216 så fylls övriga datumfält i automatiskt.
 8. Högerklicka på löneart 3235 - Uttag betalda semesterdagar, månadsavlönad, välj Ta bort rad och svara Ja på frågan.

När lönekörningen låses kommer semesterskuldlistan och semesterersättning vid slutlön att bli korrekt.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.