Vad gör jag om en anställd har felaktigt eller saknar personnummer?

För att en anställd ska redovisas korrekt i arbetsgivardeklarationen måste fältet Personnummer under Personal - Anställda på fliken Personuppgifter vara ifyllt.

Om personen har ett personnummer ska det alltid uppges i fältet Personnummer, men om det saknas kan något av följande istället anges.

Om du anger annan typ av nummer än personnummer i fältet Personnummer visas en varning om att uppgiften är felaktig. Observera att numret, trots varningen, har ett giltigt format.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.