Får en anställd ta ut semester som man håller på att tjäna in?

Nej, du får inte ta ut/låna semester du håller på att tjäna in eftersom denna blir tillgänglig först när det nya semesteråret börjar. Värdet för dagarna är heller inte korrekt innan semesterårsavslutet är genomfört.

Arbetsgivaren kan mycket väl bevilja ledigheten, men inte med betalning då den ledigheten enligt semesterlagen är obetald tjänstledighet och inte ska påverka nästa års semesterledighet.

Vill du frångå semesterlagen och ändå lägga in detta i löneprogrammet kan du gå till Personal - Anställda. På fliken Semester ökar du upp fältet Betalda semesterdagar och minskar ner dagarna efter semeterårsavslutet är gjort.

Relaterade avsnitt