Hur betalar jag ut förskottssemester?

Visma Lön 600 hanterar inte förskottssemester för anställda med timlön, utan det är bara anställda med fast månadslön som kan ta ut förskottssemester.

Om ditt företag tillämpar förskottssemester och ni har intjänandeåret året innan aktuellt semesterår så kan du betala ut förskottsdagar.

Gör så här:

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester.
  2. Markera Företaget tillämpar förskottssemester för nyanställda.
  3. Välj Personal - Anställda och dubbelklicka på den nyanställde.
  4. Välj fliken Semester.
  5. Skriv in hur många förskottsdagar den anställde ska ha rätt till i rutan Förskott - Dagar.

När förskottsdagarna ska tas ut väljer du snabbvalet Semester - Uttag i kalendariet eller på lönekörningen. Programmet väljer då förskottsdagar eftersom det inte finns några betalda eller sparade dagar. Förskottsdagarna dras före eventuella obetalda dagar.

När förskottsdagarna är registrerade på en lönekörning uppkommer en förskottsskuld som visas på fliken Semester i anställningsregistret.

Förskottsskulden skrivs automatiskt av vid semesterårsavslutet som infaller fem år efter anställningsdatumet. Slutar den anställde innan fem år har passerat, dras förskottsskulden på slutlönen som du betalar ut via snabbvalet Semester - Ersättning. Du kan också välja att manuellt skriva av förskottsskulden helt eller delvis under Personal - Anställda, fliken Semester genom att ange ett belopp i fältet Avskrivning under Semesterförskottsskuld.

Semestertillägg betalas inte ut vid uttag av förskottssemester. Om du vill betala ut semestertillägg för dessa dagar gör du det manuellt via lönearter.

Kontrollera om ert kollektivavtal har andra regler för förskottssemester.

Relaterade avsnitt