Hur betalar jag ut sjuklön på OB-ersättning?

För att sjuklönen för OB-ersättningen för dag 1-14 ska hamna i ruta 499 i arbetsgivardeklarationen används löneart 3191 Sjuklön-OB 1, 3192 Sjuklön-OB 2 eller 3193 Sjuklön-OB 3.

Dessa lönearter läggs in manuellt vid lönekörningen och kan inte väljas under snabbvalet Sjuk i kalendariet. Lönearterna går att använda för alla kategorier och löneformer.

Beräkningsformel och à-pris läggs in manuellt på respektive löneart under Lönearbete - Lönearter, fliken Grunduppgifter.

Om OB-ersättningen betalas med ett à-pris lägger du manuellt in 80 procent av à-priset vid fältet Gäller för år 20XX.

Exempel på beräkningsformel när OB-ersättningen beräknas med 50 procent av timlön för timavlönade och 50 procent av grundtimlönen för månadsavlönade

Skriv in beräkningsformeln som räknar fram 80 procents sjuklön på 50 procents OB-ersättning genom att använda formeln:

(0,8*(Timlön*0,5)+0,8*(GrundtimlönMånadsavlönad*0,5))