Hur registrerar jag arbetad tid när en föräldraledig månadsavlönad har arbetat tillfälligt ett fåtal timmar/dagar?

Ibland behöver bruttolönen justeras manuellt för en månadsavlönad för att den anställde ska få en rimlig lön för den arbetade tiden.