Kan jag se ändrade eller borttagna tidsregistreringar i Visma Lön Anställd?

Om du vill se ändrade eller borttagna tidsregistreringar markerar du aktuell dag i kalendern, väljer pennsymbolen vid Tidsregistreringar för vald dag och markerar Visa borttagna tidsregistreringar i dialogrutan Tidsregistreringar. Via ikonen längst till vänster på raden kan du se vem som gjort ändringen. Läs mer i avsnittet Kalender i Visma Lön Anställd.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.