Hur betalar jag ut utdelning eller ränta med 20 procents skatteavdrag?

Använd löneart1406 - Utdelning (20% skatteavdrag) på löneutbetalningen om du ska redovisa utdelning och skatt med 20 procents skatteavdrag. Utdelningen redovisas i ruta 492 och skatten i ruta 496 på arbetsgivardeklarationen.

Utdelning i fåmansbolag beskattas under gränsbeloppet med 20 procent men skatteavdraget är inte tvingande.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.