Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Arbetsgivare får inte stöd för korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) vid vård av barn eller föräldraledighet eftersom stödet bara gäller för arbetad tid. Vård av barn och föräldraledighet är frånvaro och inkluderas därför inte i stödet.

Vid korttidsarbete registreras avdrag för vård av barn (vab) i Visma Lön 600 motsvarande de dagar/timmar som den anställde söker ersättning för hos Försäkringskassan.

I ansökan hos Försäkringskassan anger den anställde under "tid du vabbat", de timmar den anställde behövt avstå från arbete. När det gäller tiden som den anställde skulle ha arbetat, anges den anställdes faktiska arbetstid, det vill säga den arbetstid den anställde har som korttidspermitterad.

Planerad föräldraledighet bör rapporteras i sammanhängande perioder, det vill säga även dagar då man är "ledig" på grund av korttidsarbete ska ingå i rapporteringen. Läs mer i avsnittet Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid?.

Anställd som är föräldraledig på heltid under längre tid bör inte omfattas av korttidsarbete.

forsakringskassan.se kan du läsa om reglerna för ersättningar med anledning av coronaviruset. I vårt forum och på vismaspcs.se har vi samlat information om corona för dig som företagare.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.