Vad innebär det att ta hänsyn till sysselsättningsgrad för intjänandeåret av de sparade dagarna?

Du väljer hur de sparade dagarna ska beräknas för ditt företag under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester genom att klicka på Ända semestervillkor. Här kan du välja om hänsyn ska tas till sysselsättningsgrad och ej semestergrundande frånvaro vid beräkning av semesterdaglön.

Här förklarar vi hur beräkningen av semesterlönen för sparade dagar görs om rutorna Ta hänsyn till sysselsättningsgrad och ej semestergrundande frånvaro för sparad semesterdaglön (villkor 10) respektive Ta hänsyn till sysselsättningsgrad för intjänanandeåret av de sparade semesterdagarna (villkor 20, 21) är markerade eller ej.

Semesterlagen rekommenderar att inte ha någon markering i rutorna vilket är förinställt på nya företag.

Ingen markering i Ta hänsyn till sysselsättningsgraden

Markering i Ta hänsyn till sysselsättningsgraden

Uträkningarna syns på sammanställningen inför semesterårsavslutet för villkor 10 men inte för villkor 20. Detta visas endast vid semesteruttaget.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.