Vad innebär det att ta hänsyn till sysselsättningsgrad för intjänandeåret av de sparade dagarna?

Du väljer hur de sparade dagarna ska beräknas för ditt företag under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester genom att klicka på Ända semestervillkor.

Här förklarar vi hur beräkningen av semesterlönen för sparade dagar görs om rutorna Ta hänsyn till sysselsättningsgrad och ej semestergrundande frånvaro för sparad semesterdaglön (villkor 10) respektive Ta hänsyn till sysselsättningsgrad för intjänandeåret av de sparade semesterdagarna(villkor 20 och 21) är markerade eller ej.

Semesterlagen rekommenderar att hänsyn inte ska tas till sysselsättningsgrad för intjänandeåret av de sparade dagarna. Därför är standard för nya företag att rutorna inte är markerade.

Uträkningarna syns på sammanställningen inför semesterårsavslutet för villkor 10 men inte för villkor 20. Detta visas endast vid semesteruttaget.

Supportforum